Одсек за правне и економско–финансијске послове

image_pdfimage_print

Одсек за правне и економско-финансијске послове Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај обавља следеће послове:

  • реализација Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, Програма уређивања грађевиснког земљишта и изградње и осталих одобрених апропријација корисницима буџета у складу са одлуком о буџету Града Ниша за текућу годину и Упутством о раду трезора Града Ниша,
  • припремање планова извршења буџета за кориснике које прати,
  • обрада захтева корисника буџетских средстава и други послови финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему.
  • израда нацрта нормативних аката из надлежности Скупштине Града, Градског већа, градонечалника и Управе,
  • израда предлога уговора за поверавање обављања комуналне делатности,
  • вршење надзора и контроле оснивачких права над радом јавних предузећа и предузећа која обављају комуналне делатности и то: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, ЈКП “Наисус” Ниш, ЈКП “Градска топлана” Ниш, ЈКП “Медиана” Ниш, ЈКП “Тржница” Ниш, ЈКП “Обједињена наплата” Ниш, ЈКП “Паркинг сервис” Ниш, ЈП “Аеродром” Ниш,
  • првостепени управни поступак у предметима из надлежности Управе, остваривање сарадње са сродним управама у циљу унапређења делатности из надлежности Управе

Контакт:

Снежана Милосављевић, дипл. правник
Шеф Одсека

Е-пошта: milsnezana@gu.ni.rs
Тел: +381 18 504 539
Факс: +381 18 296 066
Факс: +381 18 296 067


Линкови: