Sekretarijat za zaštitu životne sredine

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića br.24
Telefon: 018/505-521
Faks: 018/504-689
Veb adresa: http://zivotnasredina.co.rs/


Informator o radu Sekretarijata za zaštitu životne sredine


Izveštaj o kvalitetu ambijentalnog vazduha na teritoriji grada Niša za mesec oktobar 2020. godine


Sekretar sekretarijata

Ivana Krstić, dipl. inž. poljoprivrede

Telefon: 018/505-521

E-mail: ivana.krstic@gu.ni.rs

 

Sektor za monitoring, strateško planiranje i klimatske promene

Rukovodilac  Sektora

Dragana Džombić,  dipl. fizičar

Telefon: 018/504-453

E-mail: dragana.dzombic@gu.ni.rs

 

Odsek za monitoring životne sredine i upravljanje zaštitom životne sredine

Šef Odseka

Aleksandra Brzaković, dipl. inž. poljoprivrede

Telefon: 018/504-453

E-mail: aleksandra.brzakovic@gu.ni.rs

 

Odsek za procenu uticaja planova, programa i projekata na životnu sredinu

Šef Odseka:

Boban Zlatković, dipl. inž. zaštite od požara

Telefon: 018/504 560

e-mail: Boban.Zlatkovic@gu.ni.rs

 

Lice zaduženo za pristup informacije od javnog značaja:

Gradimir Bogdanović, dipl. pravnik

Telefon: 018/505-523

E-mail: gradimir.bogdanovic@gu.ni.rs

 

 

Unutrašnja organizacija Sekretarijata za zaštitu životne sredine