Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića br.24, Niš
Telefon: 018/504-488
Faks: 018/504-623
Sekretar sekretarijata: Vesna Nešić, diplomirani pravnik,

e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs


Informator o radu Sekretarijata za poslove uprave i građanska stanja


Brojevi telefona Odseka za građanska stanja na kojima građani mogu dobiti  informacije o svojim podnescima i predmetima:

– 504-625  – Ispravke u matičnim knjigama
– 504-490  – Upis u matičnu knjigu rođenih i izdavanje vaučara
– 504-628  – Upis u matičnu knjigu venčanih i zakazivanje venčanja
– 504-624  – Upis u matičnu knjigu umrlih
– 504-492 – Šef matične službe
– 504-485 i 504-486  – Upravni postupak
– 504-621 i 504-622 – Birački spiskovi
– 4548-108 Centrala GO Niška Banja i lok.5334 – Mesna kancelarija ’’Niška Banja’’
– 4262-348  i  4584-793  – Mesna kancelarija ’’9.maj’’
– 4601-435 – Mesna kancelarija ’’Gornja Toponica’’
– 4653-336 – Mesna kancelarija ’’Gornji Matejevac’’


Brojevi telefona Odseka za vođenje matičnih knjiga za grad Prištinu i opštine: Podujevo, Kosovo Polje, Lipljan, Obilić i Glogovac

Matična služba – Koordinator matične službe Marko Drakulić telefon: 064 8330332 mail: dramarko@gu.ni.rs
Matična služba – Virtuelni matičar 064-8330623,mail: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
Matična služba – Upravni postupak Vesna Kepić telefon: 018 200241, 018 200240 mail: kepvesna@gu.ni.rs


Broj telefona u Pisarnici na koji stranke mogu dobiti informacije o broju svog predmeta po zahtevu 018/504-496


E-mail adrese:

Odsek za građanska stanja za vođenje matičnih knjiga za grad Prištinu i opštine Podujevo, Glogovac, Obilić , Lipljan i Kosovo Polje (matična služba za KIM):

 1. dramarko@gu.ni.rs
 2. virtuelni.maticar@gu.ni.rs
 3. kepvesna@gu.ni.rs

Gradski uslužni centar:

 1. Ivica.Nenic@gu.ni.rs
 2. Nikola.Panic@gu.ni.rs

Odsek za kancelarijske poslove (Pisarnica):

 1. Dejan.Korcovski@gu.ni.rs

Odsek za poslove i zadatke dostave pošte:

 1. Slobodan.Taskovic@gu.ni.rs

Odsek za građanska stanja (Matična služba Niš; Birački spiskovi) :

 1. Dragana.Stamenkovic@gu.ni.rs – promene u matičnim knjigama
 2. Ljiljana.Momčilovic@gu.ni.rs– upis u matične knjige rođenih
 3. Helmina.Pejovic@gu.ni.rs– upis u matične knjige venčanih
 4. Dragana.Mitrovic@gu.ni.rs– upis u matične knjige umrlih
 5. Vesna.Jocic@gu.ni.rs– matična područja
 6. Ljiljana.Kreckovic@gu.ni.rs– upravni postupak
 7. Mome.Ivanovic@gu.ni.rs– birački spiskovi
 8. Slovenka.Jovanovic@gu.ni.rs– matično područje Niška Banja
 9. Jelica.Milovanovic@gu.ni.rs– matično područje Gornji Matejevac
 10. Sonja.Baralic@gu.ni.rs– matično područje Gornja Toponica
 11. Dragana.Djordjevic@gu.ni.rs– matično područje 9. Maj

Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja obrazovan je za oblast građanskih stanja i kancelarijskog poslovanja

 

U sekretarijatu postoje dva sektora i Gradski uslužni centar

Sektor za poslove uprave i Sektor za građanska stanja:

 

Sektor za poslove uprave

Rukovodilac Sektora za poslove uprave

Marina Mitić

Telefon: 018/504-4488

e-mail: Marina.Mitic@gu.ni.rs

 

Sektor za građanska stanja

Rukovodilac Sektora za građanska stanja

Slavica Stojanović

Telefon: 018/504-488

e-mail: Slavica.Stojanovic@gu.ni.rs

 

 

Gradski uslužni centar

Šef Gradskog uslužnog centra

Ivica Nenić

Telefon: 018/504-737

e-mail: Ivica.Nenic@gu.ni.rs