Sekretarijat za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Vožda Karađorđa 24, 18000 Niš
Telefon: 018/504-533
Faks: 018/296-066; 296-067
E-mail:  ukdes@gu.ni.rs

Informator o radu Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj


BROJEVI TELEFONA NA KOJE GRAĐANI MOGU DOBITI INFORMACIJE O SVOJIM PODNESCIMA I PREDMETIMA U  NADLEŽNOSTI SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ:

PLAVA ZONA-KRETANJE I ZAUSTAVLJANJE TERETNIH VOZILA    ……  018 504-732
IZMENA REZIMA SAOBRACAJA  …………………………………………….   018 504-732 , 504-733
PARKIRANJE  ……………………………………………………………………..   018 504-733
DEČJA AUTO SEDISTA  ………………………………………………………….  018 504-733
TAKSI PREVOZ I JGPP  ………………………………………………………….  018 504-538
TEHNICKI SEKRETAR  ……………………………………………………………  018 504-533

Vladislava Ivković

Telefon: 018/504-533

Faks: 018/296-066; 296-067

e-mail Vladislava.Ivkovic@gu.ni.rs

 

Rukovodilac  Sektora za pravno-ekonomske poslove

Snežana  Jovanović, dipl. pravnik.

 

Telefon: 018/504-537

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs

 

Rukovodilac Sektora za komunalne delatnosti i energetiku

Hranislav Đorđević, dipl. ekonomista.

 

Telefon: 018/504-533

Faks: 018/ 296-066;296-067

e-mail Hranislav.Djordjevic @gu.ni.rs

 

Rukovodilac  Sektora za saobraćaj

Aleksandar Ranđelović, dipl. pravnik.

 

Telefon: 018/504-533

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Aleksandar.Randjelovic@gu.ni.rs

 

Rukovodilac za Sektor za poslove pripreme i realizacije Programa poslovanja JP i JKP

Čedomir Stipsić, dipl. inžinjer građevine.

 

Telefon: 018/504-533

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs

 

U Sekretarijatu postoje sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

A. SEKTOR ZA PRAVNO-EKONOMSKE POSLOVE

 

U okviru Sektora za pravno-ekonomske poslove obrazuje se jedan odsek:

  1. Odsek za pravne i ekonomske poslove

 

Rukovodilac  Sektora za pravno-ekonomske poslove je

Snežana  Jovanović, dipl. pravnik.

 

Telefon: 018/504-537

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs

 

Odsekom za pravne i ekonomske poslove rukovodi šef odseka Snežana Milosavljević, dipl. pravnik.

 

Telefon: 018/504-539

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Snezana.Milosavljevic@gu.ni.rs

 

B. SEKTOR ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I ENERGETIKU

 

U okviru Sektora za  komunalne delatnosti i energetiku obrazuje se jedan odsek:

1.Odsek za komunalne poslove i energetiku

 

Rukovodilac  Sektora za komunalne delatnosti i energetiku je Hranislav Đorđević, dipl. ekonomista.

 

Telefon: 018/504-533

Faks: 018/ 296-066;296-067

e-mail Hranislav.Djordjevic@gu.ni.rs

 

Odsekom za komunalne poslove i energetiku rukovodi šef odseka, Ana Nikolić, dipl. inženjer mašinstva.

 

Telefon: 018/504-587

Faks: 018/ 296-066;296-067

e-mail Ana.Nikolic@gu.ni.rs

 

V. SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ

 

U okviru Sektora za  saobraćaj obrazuje se jedan odsek:

  1. Odsek za saobraćaj 

Rukovodilac Sektora za saobraćaj je Aleksandar Ranđelović, dipl. pravnik.

 

Telefon: 018/504-533

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Aleksandar.Randjelovic@gu.ni.rs

 

Odsekom za saobraćaj rukovodi šef odseka, Igor Trajković, dipl. inženjer saobraćaja.

 

Telefon: 018/504-733

Faks: 018/ 296-066;296-067

e-mail Igor.Trajkovic@gu.ni.rs

G. SEKTOR ZA POSLOVE PRIPREME I REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JP I JKP

 

U okviru Sektora za poslove pripreme i realizacije programa poslovanja JP i JKP obrazuje se jedan odsek:

1.Odsek za poslove pripreme i praćenje Programa poslovanja JP i JKP 

Rukovodilac  Sektora za poslove pripreme i realizacije programa poslovanja JP i JKP je Čedomir Stipsić, dipl. inženjer građevine.

 

Telefon: 018/504-533

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs

 

Odsekom za poslove pripreme i praćenja Programa poslovanja JP i JKP rukovodi šef odseka, Jasmina Krstić, dipl. pravnik.

Telefon: 018/504-540

Faks: 018/296-066;296-067

e-mail Jasmina.Krstic@gu.ni.rs

 


Uputstva i pomoć građanima:

  1. Zahtev za kretanje i zaustavljanje teretnih vozila u centralnoj gradskoj zoni (plava zona), potrebna dokumenta za izdavanje rešenja za kretanje i zaustavljanje teretnih vozila u centralnoj gradskoj zoni sa mapom plave zone;
  2. Zahtev za izdavanje rešenja za izmenu režima saobraćaja;
  3. Zahtev za izdavanje uverenja, rešenja za odobravanje obavljanja delatnosti taksi prevoza na teritoriji Grada Niša;
  4. Zahtev za rezervaciju parking mesta;
  5. Zahtev za postavljanje saobraćajne signalizacije, fizičkih prepreka i obeležavanje;
  6. Zahtev za izdavanje rešenja za raskopavanje javnih površina radi postavljanja podzemnih objekata, instalacija i priključaka, njihovog održavanja, rekonstrukcije i postavljanja nadzemnih objekata sa taksama i naknadama;
  7. Zahtev za izdavanje rešenja za ekshumaciju sa potrebnom dokumentacijom i taksama;
  8. Zahtev za izdavanje rešenja o lokaciji, načinu uređenja prostora, broju, vrsti i tipu posuda za sakupljanje komunalnog otpada;