Sekretarijat za finansije

image_pdfimage_print

Sekretarijat za finansije obrazuje se za oblast planiranja budžeta, interne kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava, poslova trezora, finansijsko – materijalnih poslova organa Grada i sekretarijata.

 

Adresa:

Nikole Pašića br.24
Telefon: 018/504-511 i  018/504-521
Faks: 018/504-512
E-mail: Danijela.Spasovic@gu.ni.rs
Sekretar  sekretarijata: Danijela Spasović, dipl.ekonomista;

Radno vreme Sekretarijata za finansije je od 7,30 – 15,30 časova.

Sekretarijat za finansije ne radi sa strankama već sa direktnim i indirektnim korisnicima budžeta


Informator o radu Sekretarijata za finansije


Sekretarijat za finansije obrazuje se za oblast planiranja budžeta, interne kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava, poslova trezora, finansijsko – materijalnih poslova organa Grada i sekretarijata.

 

Adresa: Nikole Pašića br.24

Telefon: 018/504-511 i  018/504-521

Faks: 018/504-512

e-mail   Danijela.Spasovic@gu.ni.rs

Sekretar sekretarijata: Danijela Spasović dipl.ekonomista

Radno vreme Sekretarijata za finansije je od 7,30 – 15,30 časova.

Sekretarijat za finansije ne radi sa strankama već sa direktnim i indirektnim korisnicima budžeta

 

Organizaciona struktura Sekretarijata za finansije

Organizacione unutrašnje jedinice sekretarijata su tri sektora sa svojim odsecima.

Sektorom rukovodi pomoćnik sekretara, odsekom rukovodi šef odseka.

 

Sektor planiranja budžeta

Rukovodilac: Ozrenka Pavlović dipl.ekonomista

Telefon: 018/504-518  e-mail:        Ozrenka.Pavlovic@gu.ni.rs

 Odsek analize rashoda i prihoda

          Šef odseka Oliver Milenović dipl.pravnik

e-mail:        Oliver.Milenovic@gu.ni.rs

 Odsek za planiranje budžeta

Šef odseka: Radoslav Ivanović dipl.ekonomista

Telefon:  018/504-518  e-mail:      Radoslav.Ivanovic@gu.ni.rs

 

Sektor računovodstva

Rukovodilac: Milena Zogović dipl.ekonomista

Telefon:  018/504-518  e-mail:        Milena.Zogovic@gu.ni.rs

Odsek za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Šef odseka: Marija Stojadinović dipl.ekonomista

Telefon:  018/504-518  e-mail:      Marija.Stojadinovic@gu.ni.rs

Odsek za obračun plata i naknada plata

Šef odseka : Marija Veljković dipl.ekonomista

Telefon:  018/504-518  e-mail:        Marija.Veljkovic@gu.ni.rs

 

Sektor trezora

Rukovodilac: Mirjana Radovanović  dipl.ekonomista

Telefon:  018/504-743  e-mail:       Mirjana.Radovanovic@gu.ni.rs

  Odsek trezora

          Šef odseka: Ivana Antić dipl.ekonomista

Telefon:  018/504-520  e-mail:      Ivana.Antic@gu.ni.rs

Odsek za plaćanje

Šef odseka: Branislava Lađevac viši ekonomista

Telefon:  018/504-520  e-mail:      Branislava.Ladjevac@gu.ni.rs

  Odsek za kontrolu izvršenja budžeta

Šef odseka: Blagica Ilić   dipl.ekonomista

Telefon:  018/504-743  e-mail:       Blagica.Ilic@gu.ni.rs

Informator o radu pruža detaljnije informacije o radu sekretarijata.

 

 

Kontakt osobe:

 

Sekretar Sekretarijata        Danijela Spasović dipl.ekonomista

e-mail              Danijela.Spasovic@gu.ni.rs

Rukovodilac                          Ozrenka Pavlović dipl.ekonomista

e-mail:        Ozrenka.Pavlovic@gu.ni.rs

Rukovodilac                          Milena Zogović dipl.ekonomista

e-mail:        Milena.Zogovic@gu.ni.rs

Rukovodilac:                          Mirjana Radovanović  dipl.ekonomista

e-mail:       Mirjana.Radovanovic@gu.ni.rs