Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu

image_pdfimage_print

 

Adresa: Prijezdina 1
Telefon: 018/504 – 477
Faks: 018/504 – 476
Sekretar sekretarijata: Mirjana Popović

 


Informator o radu Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu


Brojevi telefona na kojim građani  mogu dobiti informacije o svojim podnescima i predmetima  u nadležnosti Sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu Niš su:

 • porodiljsko bolovanje i roditeljski dodatak            018/504-585
 • jednokratna novčanu pomoć za prvo dete                     018/504-585
 • jednokr.novčanu pomoć za nezaposl.porodilju          018/504-585
 • boračka i invalidska zaštitu                                       018/ 504-574
 • dečiji dodatak                                                                       018/504-584
 • besplatan prevoz i parking                                              018/504-474
 • interresorna komisija                                                       018/504-586
 • Kancelarija za izbeglice i migracije                         018/ 526-157
 • Odsek za invalidsku zaštitu i saradnju sa društveno humanitarnim organizacijama i udruženjima 018/504-571
 • Utvrđivanje prava na potpuno regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica” Niš 018/504-571
 • Utvrđivanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice 018/504-477
 • Utvrđivanje prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta 018/504-585
 • Komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podške detetu, učeniku i odraslom za pokretanje postupka procene – interresorna komisija 018/504-579

Spisak administrativnih procedura u sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu:


 • Rukovodilac sektora za porodicu i dečiji dodatak: Goran Đorđević
 • Rukovodilac sektora za socijalnu zaštitu i kancelariju za izbeglice i migracije: Suzana Jovanović
 • Rukovodilac sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, boračko-invalidsku zaštitu i saradnju sa društveno humanitarnim organizacijama i udruženjima: Karolina Knežević

 

 

 • Šef odseka za dečiji dodatak: Dragana Živković
 • Šef odseka za socijalnu zaštitu: Danijela Nikolić
 • Šef odseka za boračko invalidsku zaštitu: Tatjana Ćirić
 • Šef odseka za porodicu: Miroslava Mićović
 • Šef odseka za zaštitu osoba sa invaliditetom i saradnju sa društveno humanitarnim organizacijama i udruženjima: Jordan Ivanović
 • Šef kancelarije za izbeglice i migracije: Boris Nužda

 

 • Koordinator grupe za poslove dečijeg dodatka: Svetlana Krnjajić

 

 

SEKRETARIJAT ZA DEČIJU I SOCIJALNU ZAŠTITU

 

I SEKTOR ZA PORODICU I DEČIJI DODATAK

 

1.Odsek za porodicu

2.Odsek za dečiji dodatak:

– Grupa za poslove dečijeg dodatka

 

II SEKTOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I KANCELARIJU ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

1.Odsek za socijalnu zaštitu

2.Kancelarija za izbeglice i migracije

 

III SEKTOR ZA ZAŠTITU OSOBA SA INVALIDITETOM,  BORAČKO- INVALIDSKU ZAŠTITU I SARADNJU SA DRUŠTVENO-HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA

 

1.Odsek za invalidsku zaštitu i saradnju sa društveno humanitarnim organizacijama i udruženjima

2.Odsek za boračko invalidsku zaštitu

 

 

Podaci o kontakt osobama: Zvonko Samardžija, Danijela Nikolić