Giljotina propisa

image_pdfimage_print

 Prezentacija elektronskog registra administrativnih postupaka:

PRIVREDNICI I GRAĐANI – DAJTE SVOJ GLAS!
Ukažite na probleme u radu sa gradskim i opštinskim upravama grada Niša i dajte svoje predloge!

U okviru projekta regulatorne reforme “Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou” koji zajednički implementiraju Međunarodna finansijska korporacija (IFC) – grupacija Svetske banke, grad Niš i pet gradskih opština, pozivaju se privrednici i građani da daju komentare i preporuke za unapređenje administrativnih postupaka koji se sprovode u gradskim i opštinskim upravama.

Za davanje komentara, kao i za detaljne opise administrativnih postupaka,

možete se obratiti na e-mail adresu: giljotina@gu.ni.rs

“GILJOTINA” – REGULATORNA REFOMA U NIŠU

Gradske, opštinske uprave i IFC pozivaju privrednike i građane da identifikuju probleme sa kojima se u svakodnevnom radu susreću u kontaktu sa gradskim i opštinskim upravama!

Sporazum o saradnji između Međunarodne finansijske korporacije, grada Niša i gradskih opština Crveni Krst, Medijana, Niška Banja, Palilula i Pantelej, potpisan je 15. aprilu 2009. godine. Gradska i opštinske uprave su prepoznale potrebe privrednika za stvaranjem boljeg poslovnog okruženja, kroz pojednostavljenje procedura sa kojima se svakodnevno susreću.

U okviru Giljotine“, IFC pruža podršku gradu i gradskim opštinama u cilju:

 • smanjenja troškova koje privrednici i građani imaju prilikom podnošenja i rešavanja zahteva
 • skraćenja vremena potrebnog za realizaciju administrativnih postupaka, uključujući i različita odobrenja i dozvole
 • formiranja transparentnog i pravno siguran registra svih administrativnih postupaka, koji sadrži sve potrebne relevantne informacije
 • unapređenja kapaciteta lokalnih vlasti

BLIŽE O GILJOTINI“

Na nivou grada i u svakoj gradskoj opštini konstituisane su radne grupe koje sačinjavaju predstavnici IFC-a i gradskih/opštinskih uprava. Takođe, osnovano je i Centralno koordinaciono telo u kome su gradonačelnik, predsednici svih opština i predstavnici IFC-a. Sve radne grupe analiziraju procedure, pripremaju i usvajaju preporuke i predlažu nadležnim organima donošenje novih-izmenu postojećih odluka.

Projektne aktivnosti se sprovode u četiri faze:

 • INVENTAR – POPIS ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
  Službenici popisuju gradske/opštinske administrativne postupke koji se primenju u radu sa strankama
 • KONSULTACIJE
  Prikupljaju se predlozi, komentari, primedbe i preporuke od predstavnika poslovne zajednice, njihovih udruženja i predstavnika civilnog društva za unapredjenje administrativnih postupaka
 • ANALIZA
  Radne grupe pripremaju i usvajaju preporuke za pojednostavljenje administrativnih postupaka, uzimajući u obzir i komentare privrednika i civilnog društva
 • USVAJANJE I SPROVOĐENJE PREPORUKA
  Gradski i opštinski organi usvajaju nove odluke na osnovu preporuka, uspostavlja se Internet registar administrativnih postupaka i uvodi sistem kontrole kvaliteta, kako bi se ubuduće primenjivala samo “dobra” regulativa

POPIS ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA GRADSKIH I OPŠTINSKIH UPRAVA JE ZAVRŠEN I SADA SE (U FAZI KONSULTACIJA) PRUŽA MOGUĆNOST PRIVREDNICIMA, CIVILNOM DRUŠTVU I GRAĐANIMA DA SE ČUJE I NJIHOV GLAS:

 • Gradske i opštinske uprave pozivaju privrednike i građane (preko internet stranice grada i ostalih medija) da se aktivno uključe, identifikuju probleme vezane za lokalne i republičke propise sa kojima se svakodnevno sreću, sa mogućnošću da komentare, predloge i sugestije dostave na e-mail:giljotina@gu.ni.rs ili na sledeću adresu: P.Cvetković/J.Ćirlić, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Obrenoviceva 38/I, faks 018/209-240
 • Organizuju se četiri Fokus grupe sa predstavnicma privrednog sektora i građanskog društva u Regionalnoj privrednoj komori Niša, 22. i 24. jula 2009. godine, sa početkom u 10.30 i 13.00 časova

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) je deo grupacije Svetske banke koji se bavi razvojem privatnog sektora i pružanjem savetodavnih usluga u cilju privlačenja novih investicija. Savetodavni programi IFC-a podeljeni su u četiri grupe: razvoj kompanija, razvoj infrastrukture, unapređenje poslovnog okruženja i pristup finansijskim sredstvima.

IFC Projekat “Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou“, kolokvijalno poznat kao “Giljotina“, započeo je u Srbiji sredinom 2007. godine, sa četiri pilot grada: Kruševac, Užice, Vranje i Zrenjanin. Projekat finansira švajcarski državni Sekretarijat za ekonomske odnose (SECO) i IFC. SECO je zvaničan švajcarski državni centar za sva osnovna pitanja vezana za ekonomsku politiku.

Procenjeno je da će kompanije i građani u ova četiri grada moći da uštede 1,5 miliona dolara godišnje zahvaljujući pojednostavljenju propisa i smanjenju taksi, kao i 1,7 miliona dana koje bi proveli čekajući.

Dodatne informacije o IFC:

Više informacija o Međunarodnoj finansijskoj korporaciji možete pronaći na www.ifc.org ili www.ifc.org/pepse