Скупштина Града Ниша

image_pdfimage_print

Мр Раде Рајковић

Rade Rajkovic malaПредседник Скупштине

Проф. др Миле Илић

prof-dr-mile-ilic malaЗаменик председника Скупштине

Ружица Ђорђевић

Ruzica Djordjevic malaСекретар Скупштине

Милена Костић

Milena Kostic malaЗаменик секретара Скупштине

Адреса: Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш
Телефон: 018/504 – 422
Факс: 018/504 – 424
E-маил: skupstinagradanisa@gu.ni.rs

Скупштина Града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти,  утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину чине одборници,  које бирају грађани на непосредним изборима,  тајним гласањем,  у складу са законом и Статутом Града.

Скупштина Града је конституисана избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.  Скупштина Града Ниша има 61  одборника. Састав Скупштине Града Ниша можете видети овде, a питања нишким одборницима можете послати преко следећег формулара.

Скупштина Града оснива стална радна тела, као и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају образложено мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом Града.

Седнице Скупштине Града сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут у три месеца.