Сви Конкурси објављени до 29.11.2019

image_pdfimage_print

Јавни конкурси за избор директора:

Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш

Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш

Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Датум оглашавања: 23.08.2019. године.


Конкурс за У-Ни праксу 2019. , Каталог позиција и Пријавни формулар

Датум оглашавања: 08.07.2019.године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА: “Виши контролор изворних прихода “ у Градској управи града Ниша, Секретаријату за локалну пореску администрацију, Одсеку за наплату изворних прихода локалне самоуправе

Датум оглашавања: 20.06.2019.године

 

Конкурс за пољопривредне произвођаче за субвенције у пољопривреди

од 17.06.2019. године

 

ЈА В Н И К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ од 10.06.2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Правобранилачки помоћник 1– самостални саветник, 1 извшилац, на неодређено време у Правобранилаштву Града Ниша

Обавештење о рaсписивању јавног конкурса објављено је у дневним новинама  „БЛИЦ“ ,  дана 23. 04. 2019. године.

Образац за пријаву

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Конкурс ће бити отворен од 12.04.2019. године до 20.04.2019. године.

ПРИЈАВА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2019 (word) (pdf)


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ _од  21.03.2019

Листа вредновања и рангирања пријављених  програма и пројеката од јавног интереса које реализују Удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години (12.06.2019. година)

Обавештење о продужетку рока за подношење предлога Програма и Пројеката за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2019. години

 

Критеријуми и ближа мерила за вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката

Образац  број 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ на Јавни конкурс  (Word) 

Образац  број 2ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ  ПРОГРАМА-ПРОЈЕКТА ЗАФИНАНСИРАЊЕ И/ИЛИ СУФИНАСИРАЊЕ  (Word)

Образац  број 3 БУЏЕТ ПРОЈЕКТА  (excell)

Образац  број 4БИОГРАФИЈЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА  (Word)

Образац  број 5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОЈЕКТА (Word )

Смернице, ближа мерила за избор програма или пројеката са допунским критетијумима и начин бодовања


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА – ОМЛАДИНА

Прилог – Изјава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА  – ИНСПЕКЦИЈЕ

Прилог – Изјава
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА –  “Послови контроле изворних прихода локалне самоуправе“ у Градској управи града Ниша, Секрететаријату за локалну пореску администрацију

Дан објављивања, 04.03.2019. године

Исправка  и допуна огласа

Дан објављивања, 05.03.2019. године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА  –  “Послови фактурисања“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату за финансије

Дан објављивања, 04.03.2019. године

Исправка  и допуна огласа

Дан објављивања, 05.03.2019. године


Решење о прихватању предлога Комисије о избору 25 кандидата за доделу стипендија за 2018/19 годину за ученике средњих школа припаднике ромске националности на територији Града Ниша,

дана 25.01.2019. године.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША, број 9-2-1/2019-03 од 09.01.2019. године

Обавештење о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Blic“ дана 14.01.2019. године.


Решење о неуспеху јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша, од дана 11.12.2018. године


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места „ послови физичко-технког обезбеђења објеката“ ,  један извршилац, намештеник-четврта врста радних места , у Градској управи града Ниша, са напоменом да је обавештење о јавном конккурсу објављено у дневним новинама „ Блиц“ 10.12.2018 .године.
Прилог – Изјава


Конкурс за три стручна сарадника на одређено време за Старт уп центар ДОО Ниш, од дана 07.12.2018. године


КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места „послови Градског услужног центра III, у звању виши референт, 1 извршилац, у Градској управи града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања , од дана 09.11.2018.

Обавештење о расписивању јавног конкурса, објављено је у Дневним новинама „Blic“ дана 09.11.2018. године.

Прилог: ИЗЈАВА


КОНКУРС за подношење Јавних понуда за закуп пољ. Земљишта, од дана 29.10.2018.године.


Обавештење спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2019.годину, од дана 29.10.2018.године.


КОНКУРС за “У-НИ праксу 2018.”, од дана 16.10.2018. године

Каталог позиција 2018
Пријавни форулар за студенте 2018 (пдф)


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША.

Прилог: Изјава

Обавештење о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Blic“ дана 08.10.2018. године.


КОНКУРС   за суфинансирање пројеката мобилности   субјеката у култури Града Ниша у области културе и уметности у 2018. години, од дана 21.07.2018.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИод дана 17.07.2018.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ ОД 29.06.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

СМЕРНИЦЕ


КОНАЧНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА , од дана 07.09.2018.године

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА , од дана 23.08.2018.године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места „послови евиденције података у области енергетске ефикасности“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, дана 07.06.2018.године


ИНТЕРНИ  КОНКУРС за попуњавање радног места „послови Градског услужног центра III“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања, од дана 05.06.2018. године


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА „ послови евиденције података у области енергетске ефикасности“ у Градској управи града Ниша, Секретаријату  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, дана 25.05.2018.године.


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката – манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу


Интерни  конкурс за попуњавање радног места у Канцеларији за локални економски развој и пројекте – Послови праћења реализације и израде стратешких планова, од дана 10.05.2018. године

Интерни  конкурс за попуњавање радног места у Канцеларији за локални економски развој и пројекте – Послови унапређења пословног окружења, од дана 10.05.2018. године


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА Буџетски инспектор, у звању саветник, 1 извршилац, на неодређено време у Буџетској инспекцији Града Ниша, од дана 23.04.2018. године.


ИНТЕРНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА у Буџетској инспекцији Града Ниш, од дана 13.04.2018. године


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац III, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, Сектору за комунално полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Медијана у звању виши референт, са 4 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног  места Технички послови на издавању локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола, у звању саветник, 1 извршиоц, на неодређено време у Градској управи града Ниша, Секретаријату за планирање и изградњу.

————————————————————————————————————————

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац III, у Градској управа града Ниша, Комуналној полицији, Сектору за комунално полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Панталеј и Црвени Крст, са 3 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац III послови оперативне подршке, у звању виши референт, 1 извршиoц.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац I послови оперативне подршке, у звању саветник, 3 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицијац III, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, у Сектору за комунално–полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Медијана,  разврстаног у звање млађи референт, са 2 извршиоца.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Kомунални полицајац III, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, у Сектору за комунално–полицијске послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске општине Медијана,  разврстаног у звање референт, са 5 извршилаца.

————————————————————————————————————————

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Комунални полицајац II послови оперативне подршке, у Градској управи града Ниша, Комуналној полицији, у Сектору за нормативно-правну, аналитичко-логистичку и стручно-оперативну подршку, разврстаног у звање сарадник, са 2 извршиоца

————————————————————————————————————————


 

КОНКУРС за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2018. години, од дана 08.03.2018. године.

ИСПРАВКА КОНКУРСА, од дана 09.03.2018. године


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места „шеф одсека“ у Градској управи града Ниша, Сектору за радне односе и опште послове, Одсеку за радне односе и опште пслове, од дана 07.03.2018.године


КОНКУРС за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2018. годину, од дана 01.03.2018. године


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА у Градској управи града Ниша, Секретаријату за планирање и изградњу, од дана 28.02.2018. године


Интерни конкурси за попуњавање радних места у Комуналној полицији, од дана 23.02.2017.године:


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2018. години

Број јавног Конкурса је: 4468/2017-01 од 27.12.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

АНЕКС-1-Изјава подносиоца пријаве на Конкурс 2018
Прилог 1- Образац за писање програма
Прилог 2 – Образац буџета програма
Прилог 3 – Изврсни преглед програма
Прилог 4 – Наративни буџет програма
Прилог 5 – Упутство за писање програма
Прилог 6- Упутство за састављање буџета
Прилог 7- Образац месецног плана активности
Смернице за подносиоце програма
Упутство за подношење извештаја о реализацији програма
Упутство за попуњавање Прилога 7


К О Н К У Р С за давање у закуп станова изграђених у улици Мајаковског бр.14а

Коначна ранг листа од 17.11.2017. године


 

Интерни конкурс за попоуњавање извршилачког радног места – послови уписа права јавне својине, прибављања и располагања непокретностима у јавној својини града Ниша, у Градској управи града Ниша, Секретаријату за имовинско-правне послове.

Интерни конкурс за попоуњавање извршилачког радног места – просветни инспектор, у Градској управи града Ниша, Секретаријату за инспекцијске послове.


К О Н К У Р С за давање у закуп станова изграђених у улици Мајаковског бр.14а, од дана 02.11.2017. године


Обавештње спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2018. годину, дана 26.09.2017. године.
Образац број 1
Образац број 2
Образац број 4


OДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, број 06-417/2017-5-02 од 09.06.2017. године

Пословник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа Града Ниша, број 134/2017-02 од 28.07.2017. године

Правилник о начину и поступку оцењивања кандидата за избор директора јавних предузећа Града Ниша, број 171/2017-02 од 09.09.2017. године


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША

Додатак: изјава.

Обавештење о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Данас“ дана 25.08.2017. године.


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Секретаријату за локалну пореску администрацију у Градској управи града Ниша, од 24.08.2017. године, за радно место: „помоћник секретара за Сектор за утврђивање и контролу изворних прихода прекршаје и процену тржишне вредности“.


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Секретаријату за финансије у Градској управи Града Ниша, од 24.08.2017. године, за радно место: „послови контроле захтева за плаћање у области дечије и социјалне заштите, примарног здравства, привреде, пољопривреде, развоја туризма, имовинско-правних и инспекцијских послова“.


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места “за послове месних канцеларија II” у Градској управи Града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања, од дана 21.08.2017. године.

Додатак: изјаве.


Решење Градоначелника број 2619/2017-01 од 15.08.2017. године, донето по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2017. години, објављеним на сајту града 12.04.2017. године (скенирани документ у пдф-у).


Интерни конкурс за попуњавање радног места у  Секретаријату за зашиту животне средине у Градској управи града Ниша, од 09.08.2017. године, за радно место:  „послови мониторинга животне средине“


Конкурс за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017. години, од дана 21.07.2017


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА у Градској управи Града Ниша, Секретаријату за послове управе и грађанска стања


Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години


Конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2017. години.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА_ПРОЈЕКАТА

БЛИЖА МЕРИЛА


Конкурс за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2017. годину, 31.05.2017


Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2017. години.


Град Ниш и Универзитет у Нишу расписују конкурс “У-НИ пракса 2017”, за учешће у програму радне праксе у трајању од месец дана, августа 2017. године.
Пракса ће се обављати у јавним предузећима, градским управама и службама, установама културе и спорта и градским општинама, без новчане накнаде.

Позивају се студенти завршне године основних студија и студенти мастер студија факултета Универзитета у Нишу да се пријаве на конкурс који траје до 16. јуна 2017. године.


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Служби за послове Градског већа, број 73-3/2017-23 од 03.05.2017. године, за радно место: Послови грађанске иницајативе и сарадње са Сталном конференцијом градова и општина 


Интерни конкурс за попуњавање радног места у Служби за послове Градског већа, број 73-4/2017-23 од 03.05.2017. године, за радно место: Канцеларијски послови


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2017. ГОДИНИ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА

Прилог бр. 1

Прилог бр. 1а

Прилог бр. 2

Прилог бр. 3

Прилог бр. 4

ИЗЈАВА


К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013 и 98/2015)

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2017. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 17.03.2017. године, под бројем 363-6/2017-03.

 

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

  • КРЕДИТНА ПОДРШКA – СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ –
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И РИБАРСКИХ ПРОИЗВОДА
  • УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
  • ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
  • ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Комплет текста можете преузети на следећем линку: Конкурс 2017;

Захтев за коришћење подстицајних средстава за 2017 за подршку инвестицијама;

Захтев за остваривање права на регрес за ВО 2017;

Захтев за регрес за премију осигурања;


Обавештење о расписивању јавних конкурса за попуњавање положаја начелника и заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Данас“ дана 21.03.2017. године:


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2017. години.

Број јавног Конкурса је : 559/2017-01 од 07.03.2017.године.


 

ИНТЕРНИ КОНКУРСИ, 05.12.2016.


НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША ЗА НАЈБОЉЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ У ОКВИРУ КАМПАЊЕ ДРОГА БЉАК НА ТЕМУ “ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ”


Интерни конкурс за попуњавање радног места Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 13.09.2016


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА, 27.06.2016


Конкурс за студенте Универзитета у Нишу по пројекту “У-Ни пракса 2016”

Прилог 1 – Каталог позиција

Прилог 2 – Пријавни формулар


КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ

Смернице конкурса

Прилог 1-Пријава

Прилог 2-Буџет пројекта

Прилог 3 -Наративни извештај

Прилог4 -Финансијски извештај


Конкурс за суфинансирање пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији  града Ниша у 2016. години, 16.05.2016

Прилог 1-Пријава

 


ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2016. ГОДИНИ

Прилог#1

Прилог#1а

Прилог#2

Прилог#3

Смернице


Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016., 09.02.2016.

Прилог#1

Прилог#2

Прилог#3

Прилог#4


Јавни Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења за 2016.год.

Прилог#1-Образац пријаве на конкурс


КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. години   

Текст конкурса|Смернице|Изјава подносиоца|Прилог #1|Прилог #2|Прилог #3|Прилог #4|Прилог #5|Прилог #6


Конкурс – “ПАРТНЕРСКИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ” – 16.12.2015.


 


Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша 03.11.2015.


Конкурс за суфинансирање пројеката унапређења професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015 години, 15.10.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења


Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 28.08.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката – Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса,13.08.2015.

Прилог #1


Финална листа практиканата за У-НИ праксу 2015., 27.07.2015.


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 21.07.2015.

Прилог #1Прилог #2Прилог #3Прилог #4Прилог #5Прилог #6Прилог #7Прилог #8


Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе за 2015. годину, 20.07.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“, 02.07.2015.

Прилог #1

Прилог #2


Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Jавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 02.07.2015.

Прилог #1


Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање, 17.06.2015.

Конкурсна документација


Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала, 08.06.2015.

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2015. години под називом „ЗЕЛЕНИ НИШ“, 28.05.2015.

Образац пријаве

Форма завршног извештаја


Конкурс за У-НИ праксу 2015., 07.05.2015.

Каталог позиција

Пријавни формулар за студенте


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015. години, 30.04.2015.

Смернице за подносиоце пријава на јавни koнкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015. години

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3

Прилог #4


Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 17.04.2015.

Образац #1

Образац #2

Образац #3


Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 09.04.2015.

Образац пријаве на конкурс


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 10.03.2015.

Смернице за подносиоце програма

Изјава подносиоца предлога програма или пројекта

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3

Прилог #4

Прилог #5

Прилог #6


Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш, 05.03.2015.


You may also like...