Category: Градско Веће

image_pdfimage_print

85. седница Градског већа – 30 06 2021

 Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања, Градске управе за грађевинарство, Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске...

84. седница Градског већа – 16.06.2021.

Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног...

83. седница Градског већа – 15.06.2021.

1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша 2. Решење о...

82. седница Градског већа – 12.06.2021.

1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о пословању Апотекaрске установе Ниш по завршном рачуну за 2020. годину са Извештајем о извршењу плана...

81. седница Градског већа – 11.06.2021.

Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

79. седница Градског већа – 02.06.2021.

Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја за 2021. годину Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Горња Студена, на подручју Градске општине Нишка Бања...

78. седница Градског већа – 31.05.2021.

Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“...

77. седница Градског већа – 31.05.2021.

Решење о утврђивању Предлога одлуке o завршном рачуну буџета Града Ниша за 2020. годину Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању учешћа ЈКП „Градска топлана“ Ниш у Пројекту „Рехабилитација система...