79. седница Градског већа – 02.06.2021.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја за 2021. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Горња Студена, на подручју Градске општине Нишка Бања
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације резервоара четврте висинске зоне у Хуму
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације „Сомборска центар“ у Нишу
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању плаћања закупнине закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Ниш, односно на коме Град Ниш има посебна својинска овлашћења, а који користе за обављање угостистељске и делатности туристичких агенција, за период јун – новембар 2021. године
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења на непокретностима Основној школи „Сретен Младеновић – Мика“ Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења на непокретностима Основној школи „Иво Андрић“ Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења на непокретностима Апотекарској установи Ниш
 10. Решење о расписивању јавног конкурса за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину
 11. Закључaк којим се препоручује ЈКП ”Медиана” Ниш и ЈКП ”Обједињена наплата“ Ниш да омогуће одлагање измирења дуговања корисницима објеката у којима се пружају услуге из области угоститељства и хотелијерства
 12. Закључак у вези вршења стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника предшколских и школских установа на територији Града Ниша

You may also like...