Category: Градско Веће

image_pdfimage_print

64. седница Градског већа – 22.04.2021.

Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, ради реализације пројекта изградње станова за припаднике службе...

61. седница Градског већа – 20.04.2021.

Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења o прихватању учешћа у пројектима унапређења енергетске ефикасности из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије Решење о утврђивању...

59. седница Градског већа – 16.04.2021.

Решење о утврђивању Предлога четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја ГО Медијана – парцијалне измене Решење о утврђивању Предлога одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце...

58. седница Градског већа – 14.04.21.

Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за период 2021.-2023. године Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању...

57. седница Градског већа – 12.4.21.

Рeшење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања Рeшење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за финансије Рeшење о...

56. седница Градског већа – 06.04.2021.

Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да донесе одлуку о давању јемства ЈКП ”Тржница” Ниш на кредитно задужење- дозвољено прекорачење у износу од 30.000.000,00 динара