85. седница Градског већа – 30 06 2021

image_pdfimage_print
  1.  Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања, Градске управе за грађевинарство, Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градске управе за друштвене делатности и Градске управе за имовину и одрживи развој
  2. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за финансије
  3. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-332/2020-09 од 10.12.2020. године, којим се привредном субјекту A&J PREVOZ DOO TRUPALE-NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Honda Civic“ са евиденционим бројем 1239
  4. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-226/2016-09 од 18.05.2016. године, којим се привредном субјекту IVAN ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Space Star“ са евиденционим бројем 730
  5. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-241/2018-09 од 05.11.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo Green Cab Doo Niš одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Audi A4 Avant“ са евиденционим бројем 602
  6. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-42/2019-09 од 21.05.2019. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mercedes-Benz 210E 200CDI“ са евиденционим бројем 1052
  7. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-317/2016-09 од 09.09.2016. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Octavia A5 Ambiente“ са евиденционим бројем 403
  8. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-156/2017-09 од 03.08.2017. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen C5 1.8“ са евиденционим бројем 866
  9. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-407/2016-09 од 21.12.2016. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Octavia A6 Ambiente“ са евиденционим бројем 798

You may also like...