1

85. седница Градског већа – 30 06 2021

 1.  Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања, Градске управе за грађевинарство, Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градске управе за друштвене делатности и Градске управе за имовину и одрживи развој
 2. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за финансије
 3. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-332/2020-09 од 10.12.2020. године, којим се привредном субјекту A&J PREVOZ DOO TRUPALE-NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Honda Civic“ са евиденционим бројем 1239
 4. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-226/2016-09 од 18.05.2016. године, којим се привредном субјекту IVAN ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Space Star“ са евиденционим бројем 730
 5. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-241/2018-09 од 05.11.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo Green Cab Doo Niš одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Audi A4 Avant“ са евиденционим бројем 602
 6. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-42/2019-09 од 21.05.2019. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mercedes-Benz 210E 200CDI“ са евиденционим бројем 1052
 7. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-317/2016-09 од 09.09.2016. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Octavia A5 Ambiente“ са евиденционим бројем 403
 8. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-156/2017-09 од 03.08.2017. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen C5 1.8“ са евиденционим бројем 866
 9. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-407/2016-09 од 21.12.2016. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Octavia A6 Ambiente“ са евиденционим бројем 79884. седница Градског већа – 16.06.2021.

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 3. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности начелника Градске управе за друштвене делатности
 4. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за друштвене делатности
 5. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за друштвене делатности
 6. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за друштвене делатности83. седница Градског већа – 15.06.2021.

1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша

2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша

3. Решење о утврђивању Предлога решења oбразовању Савета манифестације Фестивал глумачких остварења играног филма ”Филмски сусрети Ниш”

4. Решење о утврђивању Предлога решења oбразовању Савета манифестације Међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“

5. Решење о утврђивању Предлога решења oбразовању Савета манифестације Евергрин фестивал

6. Решење о утврђивању Предлога решења oбразовању Савета манифестације Ликовна колонија “Сићево”

7. Решење о утврђивању Предлога решења oбразовању Савета манифестације Нишке интернационалне музичке свечаности – “НИМУС”

8. Решење о утврђивању Предлога решења oбразовању Савета манифестације Интернационални Nišville џез фестивал

9. Решење о утврђивању Предлога решења oбразовању Савета манифестације ”Нисомниа” – музички фестивал
82. седница Градског већа – 12.06.2021.

1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о пословању Апотекaрске установе Ниш по завршном рачуну за 2020. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2020. годину

2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о пословању Апотекaрске установе Ниш по завршном рачуну за 2020. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2020. годину

3. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш

4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2020. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
81. седница Градског већа – 11.06.2021.

 1. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта80. седница Градског већа – 10.06.2021.

 1. Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града Ниша79. седница Градског већа – 02.06.2021.

 1. Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја за 2021. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Горња Студена, на подручју Градске општине Нишка Бања
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације резервоара четврте висинске зоне у Хуму
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације „Сомборска центар“ у Нишу
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању плаћања закупнине закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Ниш, односно на коме Град Ниш има посебна својинска овлашћења, а који користе за обављање угостистељске и делатности туристичких агенција, за период јун – новембар 2021. године
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења на непокретностима Основној школи „Сретен Младеновић – Мика“ Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења на непокретностима Основној школи „Иво Андрић“ Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења на непокретностима Апотекарској установи Ниш
 10. Решење о расписивању јавног конкурса за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину
 11. Закључaк којим се препоручује ЈКП ”Медиана” Ниш и ЈКП ”Обједињена наплата“ Ниш да омогуће одлагање измирења дуговања корисницима објеката у којима се пружају услуге из области угоститељства и хотелијерства
 12. Закључак у вези вршења стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника предшколских и школских установа на територији Града Ниша78. седница Градског већа – 31.05.2021.

 1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш
 2. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем рачуну y износу од 30.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш77. седница Градског већа – 31.05.2021.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке o завршном рачуну буџета Града Ниша за 2020. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању учешћа ЈКП „Градска топлана“ Ниш у Пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Извештај о пословању Апотекaрске установе Ниш по завршном рачуну за 2020. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2020. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2020. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центрa за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину и Финансијски извештај о приходима и расходима Центрa за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину
 7. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године
  – Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш- Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 8. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године
  ЈКП „Медиана“ Ниш;ЈКП „Наиссус“ Ниш;ЈКП „Горица“ Ниш;ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;ЈКП „Тржница“ Ниш;ЈКП „Градска топлана“ Ниш;ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

  ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

 9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.
 10. Решење о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години
 11. Решење којим се укида решење Градске упаве града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-240/2019-09 од 25.12.2019. године, којим се привредном субјекту D TIME TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra G Caravan CNG“ са евиденционим бројем 1136
 12. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-214/2020-09 од 31.08.2020. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 51076. седница Градског већа – 27.05.2021.

 1. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш