77. седница Градског већа – 31.05.2021.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке o завршном рачуну буџета Града Ниша за 2020. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању учешћа ЈКП „Градска топлана“ Ниш у Пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Извештај о пословању Апотекaрске установе Ниш по завршном рачуну за 2020. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2020. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2020. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центрa за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину и Финансијски извештај о приходима и расходима Центрa за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину
 7. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године
  – Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш- Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 8. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године
  ЈКП „Медиана“ Ниш;ЈКП „Наиссус“ Ниш;ЈКП „Горица“ Ниш;ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;ЈКП „Тржница“ Ниш;ЈКП „Градска топлана“ Ниш;ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

  ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

 9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.
 10. Решење о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години
 11. Решење којим се укида решење Градске упаве града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-240/2019-09 од 25.12.2019. године, којим се привредном субјекту D TIME TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra G Caravan CNG“ са евиденционим бројем 1136
 12. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-214/2020-09 од 31.08.2020. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 510

You may also like...