Kategorija: Gradsko Veće

image_pdfimage_print

89. sednica Gradskog veća 12.07.2021

Zaključak o davanju saglasnosti da JP ”Nišstan” Niš sprovede postupak javne nabavke za finansijsku uslugu tri (3) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu JP ”Nišstan” Niš u iznosu od...

88. sednica Gradskog veća 08 07 2021

Rešenje o realizaciji i sufinansiranju Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova Rešenje o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova  

87. sednica Gradskog veća 07 07 2021

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za finansije...

86. sednica Gradskog veća 01 07 2021

Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Niša za period od 2021. do 2024. godine Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine...

85. sednica Gradskog veća – 30 06 2021

 Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja, Gradske uprave za građevinarstvo, Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske...

84. sednica Gradskog veća – 16.06.2021.

Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog...

82. sednica Gradskog veća – 12.06.2021.

1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Apotekarske ustanove Niš po završnom računu za 2020. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana...