Category: Градско Веће

image_pdfimage_print

75. седница Градског већа – 27.05.2021.

1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину 2. Решење о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом...

74. седница Градског већа – 24.05.2021.

1. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Завршетак или адаптација објеката/трајно збрињавање интерно расељених лица“ 2. Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја...

71. седница Градског већа – 18.05.2021.

Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији...

70. седница Градског већа – 14.05.2021

Решење о утврђивању Предлога одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни Одлуке...

69. седница Градског већа – 11.05.2021.

Закључак којим се налаже Градској управи за финансије да обезбеди средства и изврши плаћање дугова за утрошену електричну енергију за стамбене просторе којима Град Ниш располаже, а који гласе на...

68. седница Градског већа – 07.05.2021.

Закључак о покретању поступка за уређење привременог смештаја као начин стамбеног збрињавања станара стамбене зграде у Нишу, ул. Београдска број 12 Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша-Секретаријата...

67. седница Градског већа – 05.05.2021.

Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању варијабилног дела цене снабдевања топлотном енергијом крајњег купца Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора...

66. седница Градског већа – 26.04.2021.

Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2021. годину Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-58/2013-09 од 12.04.2013. године, којим се привредном...