87. седница Градског већа 07 07 2021

image_pdfimage_print
 1. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
 2. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за финансије
 3. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за грађевинарство
 4. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 5. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности
 6. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 7. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
 8. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за финансије
 9. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 10. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 11. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за друштвене делатности
 12. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 13. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 14. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 15. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 16. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 17. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 18. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 19. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 20. Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину

You may also like...