86. седница Градског већа 01 07 2021

image_pdfimage_print
  1. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Ниша за период од 2021. до 2024. године
  2. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа
  3. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину
  4. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма обављања делатности зоохигијене за 2021. годину
  5. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2021. годину
  6.  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за органе Града и грађанска стања, Градској управи за финансије, Градској управи за грађевинарство, Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градској управи за друштвене делатности, Градској управи за имовину и одрживи развој, Канцеларији за локални економски развој, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
  7. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по инвестицоном кредиту за набавку опреме за обављање делатности предузећа

You may also like...