1

95. седница Градског већа 04.08.2021

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за 2021. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.-31.12.2020. године
 3. Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2020. годину ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш о покрићу губитака по финансијском извештају за 2020. годину
 5. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
 6. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем рачуну y износу од 30.000.000,00 динара
 7. Решење о стављању ван снаге Решења о одређивању саветника за заштиту права пацијената на територији Града Ниша94. седница Градског већа 2.8.2021

 1. Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст – трећа фаза – зона улица Сарајевске и Ложионичке
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Нишка Бања – прва фаза
 3. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2021. године
 4. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о усвајању Стратегије управљања ризицима Града Ниша за период 2021. – 2022. године
 5. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о изменaмa и допунама Oдлуке о оснивању Jавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Tржница“ Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2021. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма рада Позоришта лутака Ниш за 2021. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2020. годину
 10. Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2020. године
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења Основној школи „Радоје Домановић“ Ниш, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 13. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења Основној школи „Бранко Миљковић“ Ниш, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању на коришћење ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, на неодређено време и без накнаде следеће непокретности: зграда јавне гараже у ул. Синђелићев трг у Нишу, и зграда јавне гараже у ул. Војводе Танкосића у Нишу
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула
 16. Програм мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже града Ниша у 2021. години
 17. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже града Ниша у 2021. години
 18. Решење о измени Решења о именовању Председника и чланова привредно-економског савета93. седница Градског већа 30.07.2021

 1. Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању варијабилног дела цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
 2. Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша92. седница Градског већа 26.07.2021

 1. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
 2. Решење којим се одобрава доделa 40 (четрдесет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II и III зона), по захтеву „АЕGEE Niš“
 3. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-138/2019-09 од 20.09.2019. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara Picasso“ са евиденционим бројем 658
 4. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-155/2018-09 од 13.08.2018. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 860
 5. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-75/2018-09 од 14.05.2018. године, којим се привредном субјекту MILAN JOVANČIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitshubishi Space Star“ са евиденционим бројем 894
 6. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-95/2019-09 од 18.06.2019. године, којим се привредном субјекту ПРИВРЕДНО ДРУШТВО МИЈОС ПЛУС ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 458
 7. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-214/2019-09 од 30.10.2019. године, којим се привредном субјекту D TIME TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Scenic“ са евиденционим бројем 1119
 8. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-21/2012-09 од 30.03.2012. године, којим се привредном субјекту PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, TURIZAM I USLUGE DVA S ADVERTISING DOO NIŠ – U LIKVIDACIJI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Dacia Duster Ambience 1.6 16V MPI“ са евиденционим бројем 589
 9. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-22/2012-09 од 30.03.2012. године, којим се привредном субјекту PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, TURIZAM I USLUGE DVA S ADVERTISING DOO NIŠ – U LIKVIDACIJI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Dacia Duster Ambience 1.6 16V MPI“ са евиденционим бројем 590
 10. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-228/2016-09 од 01.08.2016. године, којим се привредном субјекту PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, TURIZAM I USLUGE DVA S ADVERTISING DOO NIŠ – U LIKVIDACIJI одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Ford Fokus“ са евиденционим бројем 591
 11. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-2/2017-09 од 25.01.2017. године, којим се привредном субјекту ALEKSANDAR DESPOTOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Space Star“ са евиденционим бројем 042
 12. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-33/2017-09 од 03.02.2017. године, којим се привредном субјекту DUŠAN NIKOLIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Lancia Lybra 1.9 JTD“ са евиденционим бројем 032
 13. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-87/2016-09 од 10.03.2016. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DRAGAN RAJAK PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Avensis 2.0 D-4D SD“ са евиденционим бројем 009
 14. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-288/2016-09 од 11.08.2016. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DRAGAN RAJAK PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Avensis“ са евиденционим бројем 005
 15. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-119/2018-09 од 11.07.2018. године, којим се привредном субјекту IVANA TRAJANOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 971
 16. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-189/2018-09 од 25.09.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo Lav Min.I.Taxi Plus doo NIŠ-Medijana одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 848
 17. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-244/2017-09 од 11.01.2018. године, којим се привредном субјекту ПРИВРЕДНО ДРУШТВО HERTZ TAXI ДОО Ниш одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira SW“ са евиденционим бројем 156
 18. Решење којим се укида решење решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-202/2014-09 од 10.12.2014. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ANV TAKSI DOO NIŠ-CRVENI KRST одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane 1.6 16V“ са евиденционим бројем 372
 19. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-97/2015-09 од 27.07.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ANV TAKSI DOO NIŠ-CRVENI KRST одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Fiat Marengo 1.9 JTD Karavan“ са евиденционим бројем 143
 20. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-99/2013-09 од 26.06.2013. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ANV TAKSI DOO NIŠ-CRVENI KRST одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Chevrolet Kalos 1.4“ са евиденционим бројем 23791. седница Градског већа 22.07.2021.

1. Решење о утврђивању Предлога плана локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша
90. седница Градског већа 22.07.2021.

1. Решење о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Ниша

2. Решење о приступању реализацији пројекта „Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу“

3. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације насеља Сићево, на подучју Градске општине Нишка Бања

4. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације дела Рујничке реке

5. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину

6. Решење о утврђивању Предлога oдлуке o приступању изради Стратегије за младе Града Ниша за период 2021-2026. године са Акционим планом за њено спровођење

7. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Oдлуке о оснивању Народног музеја Ниш

8. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Народне библиотеке “Стеван Сремац” Ниш

9. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш

10. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра

11. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Позоришта лутака Ниш

12. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне уметности Ниш

13. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Дечијег културног центра Ниш

14. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни одлуке о оснивању установе Нишки културни центар

15. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни одлуке о оснивању Историјског архива Ниш

16. Решење о утврђивању висине новчаног износа Награде Града Ниша за књижевност за децу и младе
89. седница Градског већа 12.07.2021

 1. Закључак о давању сагласности да ЈП ”Нишстан” Ниш спроведе поступак јавне набавке за финансијску услугу три (3) кредита – дозвољено прекорачење по текућем рачуну ЈП ”Нишстан” Ниш у износу од по 5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана
 2. Закључак којим се предлаже Градоначелници одобравање финансирања Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021.годину88. седница Градског већа 08 07 2021

 1. Решење о реализацији и суфинансирању Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова
 2. Решење о усвајању Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова

 
87. седница Градског већа 07 07 2021

 1. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
 2. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за финансије
 3. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за грађевинарство
 4. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 5. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности
 6. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 7. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
 8. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за финансије
 9. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 10. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 11. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за друштвене делатности
 12. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 13. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 14. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 15. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 16. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 17. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 18. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 19. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 20. Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину86. седница Градског већа 01 07 2021

 1. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Ниша за период од 2021. до 2024. године
 2. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа
 3. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину
 4. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма обављања делатности зоохигијене за 2021. годину
 5. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2021. годину
 6.  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за органе Града и грађанска стања, Градској управи за финансије, Градској управи за грађевинарство, Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градској управи за друштвене делатности, Градској управи за имовину и одрживи развој, Канцеларији за локални економски развој, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 7. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по инвестицоном кредиту за набавку опреме за обављање делатности предузећа