55. седница Градског већа – 05.04.2021.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке o постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о централизацији јавних набавки
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Oдлуке о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Oдлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Туристичке организације Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2021. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом Апотекарске установе Ниш за 2021. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о исправци техничке грешке у Плану генералне регулације подручја ГО Пантелеј – друга фаза
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш о отуђењу станова изграђених у Ул.Мајаковског у Нишу бр.10А (Л7), 8Б (Л8) и 8А (Л9)
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о престанку права коришћења Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, ул. IX бригаде бр. 10, на непокретности у јавној својини Града Ниша које је установи пренето решењем Скупштине Града Ниша бр.06-114/2016-11-02 од 3.3.2016. године, и то на следећој непокретности – остале зграде, у површини од 796 м2, постојеће на кп.бр. 3345/8 КО Ниш-Ћеле Кула и уписане у лист непокретности бр. 5927 КО Ниш-Ћеле Кула под редним бројем 2
 12. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.
 • Јавно предузеће за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш
 1. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године
 • Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
 • Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 1. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године
 • Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
 • Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 1. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године
  • ЈКП „Медиана“ Ниш;
  • ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  • ЈКП „Горица“ Ниш;
  • ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  • ЈКП „Тржница“ Ниш;
  • ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  • ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  • ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  • ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

   

 2. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године
  • ЈКП „Медиана“ Ниш;
  • ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  • ЈКП „Горица“ Ниш;
  • ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  • ЈКП „Тржница“ Ниш;
  • ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  • ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  • ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  • ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

   

 3. Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2021. годину
 4. Решење о давању сагласности на Програм уређивања и одржавања градских гробаља у употреби за 2021. годину
 5. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2021. годину
 6. Решење о давању сагласности на Програм одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије са ценовником за 2021. годину
 7. Решење о давању сагласности на Програм одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2021. годину
 8. Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2021. годину
 9. Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину
 10. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша за 2021. годину
 11. Решење о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2021. годину
 12. Решење о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и прања типских посуда за 2021. годину
 13. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске општине Пантелеј
 14. Решење којим се одобрава се доделa 5 (пет) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II + III зона), које ће гласити на Градску управу за комуналне делатности и инспекцијске послове, а које ће користити сви запослени на пословима инспектора у овој Градској управи, приликом одласка на терен и повратка са терена
 15. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-273/2016-09 од 18.07.2016. године, којим се привредном субјекту DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Daewoo Tacuma 1.6 SE“ са евиденционим бројем 063
 16. Решење којим се укида решење Градске упаве града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-52/2018-09 од 25.04.2018. године, којим се привредном субјекту DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara SX 16V“ са евиденционим бројем 942
 17. Решење којим се укида решење Градске упаве града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-98/2018-09 од 21.05.2018. године, којим се привредном субјекту DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Space Star Family“ са евиденционим бројем 954
 18. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-104/2015-09 од 13.08.2015. године, којим се привредном субјекту УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА И ПРЕДУЗЕТНИКА РАДИО ТАКСИ “ДУГА ТАКСИ” НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Nissan Almera Tino 1.8 Comfort“ са евиденционим бројем 269
 19. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-51/2014-09 од 16.05.2014. године, којим се привредном субјекту УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА И ПРЕДУЗЕТНИКА РАДИО ТАКСИ “ДУГА ТАКСИ” НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Hyundai Elantra“ са евиденционим бројем 327
 20. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-47/2018-09 од 15.05.2018. године, којим се привредном субјекту A.2M.3D. DOO одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Ford Focus“ са евиденционим бројем 630

 

You may also like...