Обавештење о измештању пријемне канцеларије Градске управе за друштвене делатности

Обавештење о измештању пријемне канцеларије Градске управе за друштвене делатности