О Г Л А С О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

О Г Л А С О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА