58. седница Градског већа – 14.04.21.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за период 2021.-2023. године
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки  културни  центар  за 2020. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  Историјског архива Ниш за 2020. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Галеријe савремене ликовне уметности Ниш за 2020.годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позориштa лутака Ниш за 2020. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Народног позоришта Ниш за 2020. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2020. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем за 2020. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2020. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2020. годину „Народног универзитета“ Ниш
 11. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2020.-31.12.2020. – Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 1. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада

You may also like...