ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

image_pdfimage_print

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat 5 (u daljem tekstu: Potprojekat 5), Ugovora o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i Grada Niša (u daljem tekstu: Grad), zavedenim kod Komesarijata pod brojem 9-9/251-1-2014, od 29. oktobra 2015. godine, kod JUP-a pod brojem 6557od 30. oktobra 2015. godine i kod Grada pod brojem 3375/2015-01od 26. oktobra 2015. godine (u daljem tekstu: Ugovor o načinu sprovođenja stambene izgradnje) i člana 14. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika , donosi   ODLUKU  o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova, od dana 06.05.2020. godine(.pdf)

Možda Vas zanima i sledeće...