246. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.05.2020.

Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да донесе одлуку, којом ће ЈКП „Тржница“ Ниш одобрити краткорочну новчану позајмицу