251. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 26.05.2020.

Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Наиссус“ Ниш кредитно задужи у износу од 560.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан реализације кредита, са роком отплате...