252. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.05.2020.

Закључак у вези наставка рада прихватног центра за смештај тражиоца азила и миграната у Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“