Grad Niš Zvanična internet prezentacija

27. sednica GV – 11.12.2020.

1.Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o budžetu Grada Niša za 2021. godinu 2.    Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava...

23. sednica Gradskog veća – 28.11.2020

1.    Amandman 1 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša 2.   Amandman 2 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša 3.    Amandman 3 na Predlog...