49. седница Градског Већа – 15.3.2021.

image_pdfimage_print
  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о комуналној милицији
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о униформи, ознакама на униформи и начину ношења униформе комуналних милиционара
  3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о боји и начину означавања возила и опреми Комуналне милиције
  4. Стратешки план рада Комуналне милиције Града Ниша за период 2021.–2025. године
  5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Стратешки план рада Комуналне милиције Града Ниша за период 2021.–2025. године
  6. Годишњи план рада Комуналне милиције Града Ниша за 2021. годину
  7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне милиције Града Ниша за 2021. годину
  8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом

You may also like...