47. седница Градског већа – 4.3.21.

image_pdfimage_print
  1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара – I партија
  2. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара – II партија
  3. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Наиссус“ Ниш, кредитно задужи код пословних банака, у износу од 480.000,00 евра, са роком отплате од 60 месеци
  4. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш кредитно задужи – дозвољени минус (овердрафт) у износу до 10.000.000 динара
  5. Закључак о давању сагласности да се Jавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш,  кредитно задужи ангажовањем дозвољеног прекорачења по динарском текућем рачуну-overdraft кредит  y износу од  30.000.000,00 динара, за потребе покрића дозвољеног минуса и обезбеђења текуће ликвидности предузећа,  у временском периоду од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора

You may also like...