48. седница ГВ – 15.3.21

image_pdfimage_print
  1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Нишки културни центар
  2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Нишки културни центар
  3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
  1. Правилник о платама, накнадама и другим примањима, као и остваривању осталих права из радног односа лица која поставља Градско веће Града Ниша
  2. Решење о одређивању субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша
  3. Закључак о продужењу рока важења решења којима је одобрено коришћење права паркирања возила на обележеним паркинг местима за особе са инвалидитетом на јавним паркиралиштима ради паркирања сопственог возила и возила којим управљају пратиоци особа са инвалидитетом издатим за 2020. годину до 31.12.2021. године

 

You may also like...