Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини