68. седница Градског већа – 07.05.2021.

image_pdfimage_print
  1. Закључак о покретању поступка за уређење привременог смештаја као начин стамбеног збрињавања станара стамбене зграде у Нишу, ул. Београдска број 12
  2. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-61/2017-09 од 13.03.2017. године, којим се привредном субјекту СРЂАН ВУЧИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТАКСИ АУТОМОБИЛОМ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Volkswagen VW Touran“ са евиденционим бројем 826
  3. Решење којим се укида Решење Градске упаве града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-225/2020-09 од 02.10.2020. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша, возилом марке „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 511

You may also like...