67. седница Градског већа – 05.05.2021.

image_pdfimage_print
 1. Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању варијабилног дела цене снабдевања топлотном енергијом крајњег купца
 2. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о утврђивању цена уклањања и демонтаже објеката, ствари и других предмета са јавних површина и цена чувања принудно уклоњених монтажних објеката, ствари и других предмета
 3. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода
 4. Решење о прихватњу реализације и финансирања програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у области борачко-инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години
 5. Решење о прихватњу реализације и финансирања програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2021. години
 6. Решење о измени Решења о задужењима Заменице градоначелнице и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града
 7. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-148/2015-09 од 13.08.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 033
 8. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-146/2015-09 од 12.08.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.7 DTI“ са евиденционим бројем 287
 9. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-239/2015-09 од 03.11.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira“ са евиденционим бројем 646
 10. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-373/2016-09 од 28.11.2016. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.4 Karavan G“ са евиденционим бројем 170
 11. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-398/2016-09 од 28.11.2016. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.7 DTI Karavan“ са евиденционим бројем 250
 12. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-248/2017-09 од 27.12.2017. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.7 DTI“ са евиденционим бројем 389
 13. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-249/2017-09 од 27.12.2017. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Fiat Stilo Dynamic“ са евиденционим бројем 064
 14. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-259/2015-09 од 26.11.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira“ са евиденционим бројем 676
 15. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-116/2016-09 од 21.04.2016. године, којим се привредном субјекту BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Volkswagen Caddy 1.6 TDI“ са евиденционим бројем 048

You may also like...