51. седница Градског већа – 22.03.2021.

image_pdfimage_print
  1. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за органе Града и грађанска стања, Градској управи за финансије, Градској управи за грађевинарство, Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градској управи за друштвене делатности, Градској управи за имовину и одрживи развој, Канцеларији за локални економски развој, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
  2. Решење o изменама Решења о задужењима Заменице градоначелнице и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града

You may also like...