58. sednica Gradskog veća – 14.04.21.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Nišu za period 2021.-2023. godine
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Niški  kulturni  centar  za 2020. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju  Istorijskog arhiva Niš za 2020. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2020.godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Pozorišta lutaka Niš za 2020. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju Narodnog pozorišta Niš za 2020. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog muzeja Niš za 2020. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2020. godinu Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Niškog simfonijskog orkestra za 2020. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna za 2020. godinu „Narodnog univerziteta“ Niš
 11. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2020.-31.12.2020. – Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš
 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš o cenama usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada

Možda Vas zanima i sledeće...