35. седница Градског већа града Ниша– 29.12.2020.

image_pdfimage_print
  1. Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша број 1145-7/2020-03 од 24.12.2020. године о утврђивању Предлога Одлуке о прихватању финансирања расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ насталих у периоду пре почетка пословања Установе као индиректног корисника буџета Града Ниш
  2. Решење којим се одобрава доделa 19 (деветнаест) легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), деци из Чокота, Доњег Међурова, Ниша и Насеља „9. мај“, која су повређена у саобраћајној несрећи која се догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову
  3. Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
  4. Закључак о усвајању Нацрта плана развоја Града Ниша за период од 2021-2027. године

Можда Вас занима и следеће...