УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

  • 1.1
  • 6 (2)
  • 19 (2)
image_pdfimage_print

Осма седница Скупштине Града Ниша одржана је у сали Официрског дома. Одборници су усвојили Одлуку о буџету Града Ниша за 2021. годину, Кадровски план градских управа Града Ниша, Канцеларије за економски развој, Правобранилаштва Града Ниша, Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша и Кабинета градоначелника за 2021. годину, као и Одлуку о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2021. години.

Такође, усвојена је и Одлука о организацији градских управа Града Ниша, Одлука о Канцеларији за локални економски развој, као и Одлука о регулисању закупнине закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине  Град Ниш, затим решење  којим се Градској топлани дају на коришћење котларница и трафостаница у ул. Булевар др Зорана Ђинђића у Нишу  и решење о постављењу заменика градског правобраниоца.

You may also like...