25 седница Градског већа – 03 12 2020

Закључак којим се препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш да Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ да позајмицу у мазуту у количини до 60 тона