Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 5788/2 од 07.12.2020. год.

Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 5788/2 од 07.12.2020. год. са oбразложењем,  Мишљење Саветодавно тела број 5770/2 од 07.12.2020. године  Прилог