Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 5788/2 od 07.12.2020. god.

Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 5788/2 od 07.12.2020. god. sa obrazloženjem,  Mišljenje Savetodavno tela broj 5770/2 od 07.12.2020. godine  Prilog