Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 5788/2 od 07.12.2020. god.