6. седница ГВ – 28.09.2020.

image_pdfimage_print

 

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за 2020. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Jaвне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2019. године
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2019. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2019. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2019. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2019. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2019. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног позоришта Ниш за 2019. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта Лутака Ниш за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем за 2019. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду установе са финансијским извештајем за 2019. годину Дечијег културног центра Ниш
 13. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 14. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године
  1. ЈП Завод за урбанизам Ниш
  2. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш
 15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 16. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 17. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 18. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године
  1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш
  2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
  3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш
  4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш
  6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш
  7. Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ Ниш
  8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш
  9. Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша
 19. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 20. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш
 22. Решење о именовању председника и чланова Привредно – економског савета
 23. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у периоду од од 01.10.2020. до 31.12.2020. године, омогући лицима у статусу социјалне потребе која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији система ЈКП „Обједињена наплата“ и налазе се у евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш (имаоци су решења о материјалном обезбеђењу или социјалне карте), да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате

You may also like...