АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 31.12.2018. ГОДИНЕ