257. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 15.06.2020. године

image_pdfimage_print
  1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу “Паркинг-сервис“-Ниш
  2. Закључак којим се прихвата финансирање расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана” насталих у периоду пре почетка пословања Установе као индиректног корисника буџета Града Ниша, а ради превазилажења потешкоћа у пословању Установе чији је оснивач Град Ниш

You may also like...