259. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 30.06.2020. године

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  „Е–УПРАВА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА“