258. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 23.06.2020. године

Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара