252. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.05.2020.

Zaključak u vezi nastavka rada prihvatnog centra za smeštaj tražioca azila i migranata u Ustanovi Dečije odmaralište „Divljana“