217. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.01.2020. godine

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o regulisanju duga za utrošenu električnu energiju iz ranijih godina
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu u oblasti pružanja usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Niškog simfonijskog orkestra za 2020. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Dečijeg kulturnog centra Niš za 2020. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta lutaka Niš za 2020. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja za 2020. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodnog pozorišta Niš za 2020. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Niš za 2020. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš za 2020. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2020. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Niški kulturni centar za 2020. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš za 2020.godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2020.godinu i Finansijski plan za 2020.godinu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ Niš
 17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne enrgije
 18. Rešenje kojim se odobrava izdavanje legitimacija za korišćenje besplatnog prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za 50 angažovanih lica u Gradskoj upravi Grada Niša – Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju u okviru Programa reforme poreza na imovinu
 19. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske upave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-70/2019-09 od 06.05.2019. godine, kojim se preduzetniku DANIJEL MITROVIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA DEVETI MAJ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 20. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-141/2016-09 od 13.04.2016. godine, kojim se privrednom subjektu BRANKO STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM I GRAĐEVINSKE RADOVE METAL-COLOR PLUS NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša
 21. Zaključak kojim se nalaže Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte da u saradnji sa investitorom QUALIS Electronics d.o.o. uradi predlog Elaborata o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez obaveza plaćanja naknade na teritoriji Grada Niša, u okviru industrijske zone KO Donje Međurovo u Nišu
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Narodnog univerziteta“ Niš za 2020. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2020. godinu
 24. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Niš za 2020. godinu

Možda Vas zanima i sledeće...